ENTER

SERVEI TÈCNIC ONLINE

Introdueixi el codi que li proporcionem. Es descarregarà un arxiu.  Obri'l  (No s'insta-la res al seu ordinador)
Sortirà una pantalla que li demanarà si permet que l'aplicació faci canvis al seu dispositiu.
Digui "Sí" (no es fa cap canvi) i ja estem connectats.

 

INTRODUIR CODI: