AV. PUIGMAL, 40 - 08560 MANLLEU (Barcelona) - comercial@enter.cat

PLANIFIQUI, GESTIONI I MANTINGUI LOCALITZATS ELS SEUS TREBALLADORS MÒBILS

PLANIFIQUI, GESTIONI I MANTINGUI LOCALITZATS ELS SEUS TREBALLADORS MÒBILS
Si gestiona una empresa de distribució o repartiment com una empresa de missatgeria, una fleca, és fonamental que
conegui si han complert amb la ruta i parades previstes, si han arribat tard a la destinació, si desenvolupen un estil
de conducció agressiu, i totes aquelles accions que repercuteixen en beneficis de l'empresa.
Amb el sistema de Movildoto podrà controlar totes aquestes accions, augmentar la seva productivitat i disminuir els seus costos.


Aplicació online multidispositivo i multiusuario
Accedeixi a l'aplicació des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet, ordinador, tablet o mòbil.

Posició en temps real - Google Maps
Localitzi en temps real on es troba el seu vehicle.Visualització en cartografia Google Maps i Street View.

Informes de rutes i parades realitzades
L'aplicació proporciona informes detallats dels trajectes i parades realitzades i els representa en el mapa.

Control i alarmes de manteniments

Creació i compliment de rutes
Creu fàcilment rutes amb les visites a realitzar, enviï-les al navegador embarcat del vehicle i comprovi si ha passat
per tots els punts o s'ha desviat.

Compliment horari laboral i ús del vehicle
Comprovi si l'empleat ha complert amb l'horari laboral establert, les zones de treball on ha estat, km i durada.
Amb informes d'ús del vehicle fora d'horari.
 
Vehicle més proper a adreça i temps arribada
Consulti el vehicle més proper a una adreça o punt d'interès, els quilòmetres de distància
i temps benvolgut d'arribada.

Control i Avisos de Temperatura (Opcional)
Controli en temps real, la temperatura de la mercaderia, rebent avisos cada vegada que sobrepassi
els rangs delimitats o s'obrin les portes. L'aplicació proporciona informes detallats i gràfics d'evolució que permeten
garantir al client el bon estat de la mateixa i la seva trazabilidad.

Comunicació amb navegador embarcat (Opcional)
Enviï missatges i rutes amb punts de pas al conductor. L'empleat pot respondre als missatges i acceptar la ruta,
la qual es incorporá immediatament al menú de navegació GPS.

Control consumo i Estil de conducció (Opcional)
Corregeixi aquelles accions al volant que generen una despesa de combutible ineficient amb els informes detallats
d'estil de conducció. L'aplicació analitza diferents variables del OBD II  del vehicle, litres/100, excessos RPM i temps
a ralentí entre uns altres, per identificar aquelles accions ineficients i corregir-les.

Avisos de control i Seguretat
Rebi un avís cada vegada que el vehicle surti/entri en una zona, superi una velocitat establerta, no arribi
a la destinació,estigui mes de x temps a ralentí o pari en un punt determinat.