AV. PUIGMAL, 40 - 08560 MANLLEU (Barcelona) - comercial@enter.cat

lopd normativa obligatoriaSANCIONS, LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES

gener 10, 2017


Si no compleix amb el marc de la normativa existent pot rebre una sanció.
No ens agrada parlar de sancions, no forma part de la nostra estratègia quan contactem amb possibles clients. No busquem crear por. El que esperem és que CONFIÏ en nosaltres perquè el que fem és convertir una obligació en valor positiu per al seu negoci.

Primer, protegirem les dades de la seva empresa, com ja sap són molt valuosos, sense ells no podria treballar. Segon, aconseguirem que els seus clients vegin aquest esforç per protegir la seva privadesa, la seva intimitat  i això farà que confiïn en la seva marca. Estem creant inversió.

No obstant això, de tant en tant, ens veiem amb l'obligació d'informar-li que existeix un marc normatiu i si no ho compleix pot ser sancionat. Fa poc hem vist a Yahoo, denunciada pel robatori de 450.000 contrasenyes de correu, potser solament ens assabentem de les notícies sobre grans empreses, però les sancions sobre protecció de dades existeixen per a tot tipus de negocis.

Alguns exemples de sancions, publicades a la pàgina oficial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, pot ajudar-li a rectificar:

    Sanció de 6.000€ a una empresa de telecomunicacions per trucar repetidament a un particular sense que aquest prestés el seu consentiment perquè l'empresa tractés les seves dades.

    Sanció de 20.000€ a una empresa d'energia per infracció de l'art. 6.1 LOPD, per tractament de dades de caràcter personal sense consentiment de l'afectat.

    Sanció de 5.000€ al propietari d'una web per incompliment dels art. 26-5.1 LOPD i 22.2 LSSIce, per no complir la normativa.

    20.000€ de sanció a una empresa d'informàtica per incomplir l'art. 9 LOPD, enviant correus massius sense còpia oculta.

    Sanció de 50.000€ a una empresa de gestió de cobrament per infracció de l'art. 4.3 LOPD, per incloure a l'interessat en el ASNEF sense requeriment previ de pagament.

    6.000€ de sanció a una comunitat de veïns per publicar dades de caràcter personal en el tauler d'anuncis de la comunitat, segons l'art. 37.1f LOPD.

Aconsellem que revisin bé el correcte compliment de la normativa de protecció de dades.

Que disposin del Document de Seguretat actualitzant-ho, mínim, anualment.

Que tots els fitxers de dades que utilitzin estiguin correctament registrats en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.